Informace k přihláškám 2024

edpokládaný termín konání přednášek: duben-červen, září–listopad 2024.
Termín bude upřesněn na základě realizačních možností. Přihlášky je možné podat do 25. 3. 2024.

Předpokládaná kapacita projektu: cca 300 přednáškových bloků. Školy budou vybrány na základě logistických a personálních možností projektu.

Přihlašujete-li základní a mateřskou školu zároveň, přihlaste každou školu zvlášť,
s uvedením předpokládaného počtu zúčastněných žáků za jednotlivou školu.

Medové snídaně jsou koncipovány pro starší žáky mateřských škol a 1. stupeň základních škol. Prosíme, berte tuto skutečnost při přihlašování v úvahu.

Přihlášené školy budou, po uzavření a zpracování doručených přihlášek, organizátorem informovány prostřednictvím e-mailu, zda byly vybrány. Kontrolujte složku nevyžádané pošty, zejména používáte-li Microsoft Outlook.

Vybrané školy budou následně jednotlivě kontaktovány za účelem dohody o konkrétních termínech přednášek.

Odeslaný formulář již nelze opravit; v případě potřeby nás kontaktujte (kontakt je uveden na webových stránkách projektu), případně formulář vyplňte znovu a odešlete s poznámkou o opravě v políčku Poznámka. Upozornění: políčko Poznámka neslouží pro korespondenci s pracovníky projektu.

Přejít nahoru