Pozvěte Medové snídaně
i do Vaší školy

Aktuality

Víte, že? 

  • Ročník 2022 byl pro Medové snídaně opět rekordním. Přihlásilo se celkem 550 školek a škol z celé České republiky, s předpokládanou účastí 29705 žáků. Zájem škol tedy překročil teoretickou kapacitu projektu více než šestinásobně. Vzhledem k ekonomickým možnostem projektu bylo k realizaci vybráno 93 škol, s 5145 přihlášenými žáky. Díky úsporným opatřením byl v průběhu realizace projektu navýšen počet škol na 96, Medových snídaní se zúčastnilo celkem 5258 dětí.

  • Vzhledem k jarním a letním diskusím ohledně průběhu školního roku 2021/2022 byly přihlášky výjimečně přijímány až do 19. září 2021. Kvůli těmto nejasnostem nebyla poprvé vyčerpána kapacita projektu (170 přednáškových bloků).

  • Do projektu byla v roce 2021 opět zapojena školská zařízení z celé České republiky. Přihlášeno bylo celkem 41 škol a školek, ve kterých bylo naplánováno 88 přednáškových bloků. Celkem byla plánována účast 2274 dětí. 

  • Přes veškeré komplikace spojené s pandemií Covid-19 bylo realizováno 87 přednáškových bloků ve 41 školském zařízení, kterých se (kvůli nemocnosti a nucenému zmenšování kolektivů) zúčastnilo 1768 dětí.

  • V roce 2020 se k Medovým snídaním přihlásilo rekordní 271 škola s 18 310 přihlášenými žáky, k realizaci bylo vybráno pro naplnění kapacity projektu 93 z nich. 

  • Včely mají svůj svátek? Valným shromážděním OSN byl v roce 2018 stanoven 20. květen Světovým dnem včel. Oslavte svátek včel společnou zábavou. Připravili jsme pro děti omalovánku k tisku ke stažení zdarma.

O projektu

Medové snídaně

Propagace zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků, medu jako potraviny i medu jako léku. Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Nejedná se o prostou přednášku. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přibližuje dětem práci včelařů i práci včel.

Původní základní témata Medových snídaní (historie včelařství, význam medu pro zdraví člověka, péče o včelstvo, ohrožení včelstev, opylování, vznik medu, praktické rady, jak postupovat při bodnutí včelou) jsou postupně obohacována a rozšiřována. V průběhu minulých ročníků tak přibyly pozoruhodnosti struktury včelstev, anatomické zvláštnosti včel, etologické zajímavosti a další. Stále většímu důrazu se těší otázky biodiverzity krajiny, podíl včel na opylování a jejich základní význam pro celý potravní řetězec, včetně produkce potravin na první pohled vzdálených, například mléka.

Od vzniku projektu v roce 2015 se do Medových snídaní organizovaných za přispění  Ministerstva zemědělství zapojilo na 650 škol a školek po celé České republice. Projekt je určen pro nejvyšší ročníky mateřských škol a 1. stupeň škol základních. Medové snídaně jsou pro zapojené subjekty zdarma a jsou hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství.

Průběh akce 

Přednáška trvá přibližně 30 minut (mateřské školy) a 45 minut (základní školy). Je určena nejstarším dětem z mateřských škol a žákům prvního stupně škol základních. Součástí přednášky jsou jednoduché, krátké interaktivní a pohybové hry poskytující dětem nutný odpočinek. Přednášky vedou zkušení lektoři, forma je vždy pružně adaptována konkrétním podmínkám, zejména věku a počtu dětí. Součástí přednášky, či spíše tematického pásma, je prezentace reálných pracovních nástrojů a ilustrace včelařských postupů při péči o včelstvo a získávání medu. Během přednášky, respektive před, či po ní je dětem podávána ochutnávková medová snídaně – chléb s máslem a medem.

Organizace

Konkrétní termín přednášky je stanoven dohodou organizátora se zapojenou vzdělávací institucí. Zařízení služeb Ministerstva zemědělství zajistí účast lektora, včetně jeho dopravy a dodávku medu. Vlastní příprava pokrmu, zajištění chleba a másla je v režii školy. Účast lektorů a med jsou pro zapojené školy zdarma. Maximální počet dětí na jednu přednášku je stanoven na 40. V případě většího zájmu je možno provést více přednáškových bloků.

Reference

„Dobrý den, děkujeme za hezky připravenou akci. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí. Včelař vypravoval poutavě, měl přednášku hezky připravenou. Dokázal udržet pozornost dětí po celou přednášku. Snídaně byla milá.“

  p. Hessová, 15. základní škola Plzeň

 

„Dobrý den, děkujeme za možnost zapojení se do projektu, pro děti to bylo velice zajímavé a paní učitelky byly také nadšené. ” 

p. Skácelová, MŠ Šumvald

 

„Dobrý den, projekt Medová snídaně se všem moc líbil, akce byla do posledního detailu dobře zorganizovaná. Posílám za naše děti MŠ a žáky ZŠ obrovský dík.“   

p. Sokolovská, ZŠ a MŠ Šaratice

Informace k přihláškám k podzimnímu turnusu Medových snídaní s Ministerstvem zemědělství 2023

S potěšením podruhé v devátém ročníku otevíráme možnost přihlásit se do projektu Medové snídaně s Ministerstvem zemědělství.

Předpokládaný termín konání přednášek podzimního turnusu: září–listopad 2023. Termín bude upřesněn na základě zájmu školských zařízení a realizačních možností.

Předpokládaná kapacita projektu: cca 300 přednáškových bloků. Po naplnění kapacity budou školy vybrány na základě logistických a personálních možností projektu.

Všechny přihlášené školy budou po uzavření přihlášek organizátorem kontaktovány prostřednictvím e-mailu s informací, zda byly vybrány. Vybrané školy budou dále jednotlivě kontaktovány za účelem dohody o konkrétních termínech přednášek.

Po vyplnění přihlašovacího formuláře, jeho úspěšném odeslání a následném zpracování, obdržíte potvrzovací e-mail s údaji, které jste ve formuláři uvedli. Prosíme, zkontrolujte složku nevyžádané pošty, zejména používáte-li Microsoft Outlook.

Přihlašujete-li základní a mateřskou školu zároveň, přihlaste každý subjekt zvlášť s uvedením odpovídajícího předpokládaného počtu zúčastněných žáků.

Medové snídaně jsou koncipovány pro nejstarší předškoláky a nejmladší školáky. Berte, prosíme, tuto skutečnost při přihlašování v úvahu.

Odeslaný formulář již nelze opravit; v případě potřeby nás kontaktujte (kontakty jsou uvedeny na webových stránkách projektu), nebo jej vyplňte a znovu odešlete s poznámkou o opravě v políčku Poznámka.
Upozornění: toto políčko nelze využít pro korespondenci s pracovníky projektu.

Nezapomeňte zaškrtnout souhlas se zpracováním údajů.

Připraveni? Pojďme na to! Přihláškový formulář je zde.

Přihlášky jsou přijímány do 31. srpna 2023.

Děkujeme vám za zájem o účast v projektu Medové snídaně v roce 2023.

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1

www.eagri.cz
mze

Realizace projektu

Zařízení služeb MZe s.p.o.
Těšnov 65/17
Praha 1

www.zsmze.cz
zsmze

Kontakt

Jitka Jarolímková

+ 420 
778 886 808

jitka.jarolimkova@zsmze.cz