Veřejná výzva k poskytnutí finančního daru pro projekt ministerstva zemědělství „medové snídaně 2023“

Obdarovaný (realizátor projektu):

IČ: 71294295
Těšnov 65/17
Praha 110 00

Termín příjmu finančního daru:

od 23. 01. 2023

Termín ukončení příjmu daru:

do 03. 09. 2023

Bankovní účet vedený u ČNB:

20001-239011/0710

Účel využití finančních prostředků:

Medové snídaně 2023

(Projekt Ministerstva zemědělství)

Kontaktní osoba:

Jitka Jarolímková

tel: 778 886 808
e-mail: jitka.jarolimkova@zsmze.cz

S každým dárcem bude uzavřená „Smlouva o darování“ dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která zároveň určí bližší podmínky darování.

Vzor darovací smlouvy naleznete:

Přejít nahoru