Pozvěte Medové snídaně
i do Vaší školy

Aktuality

Informace k Medovým snídaním 2020 v souvislosti s epidemií Covid -19

V souvislosti s koronavirovou epidemií a nejasnostmi s konkrétním průběhem opětovného zahájení školní docházky v květnu 2020 je jarní turnus Medových snídaní školního roku 2019/2020 zrušen. Realizační tým Zařízení služeb Ministerstva zemědělství s. p. o. připravuje uskutečnění podzimního turnusu Medových snídaní školního roku 2020/2021, pokud jej podmínky dovolí.

Jsme připraveni, bude-li to jen trochu možné, přesunout zrušené přednáškové dny jarního období do turnusu podzimního.

Přihlášky do projektu jsou nadále přijímány.

Přihlášená vzdělávací zařízení budou Zařízením služeb MZe s. p. o. oslovena bezprostředně po ujasnění ukončení opatření spojených s epidemií a konsekventních kroků.

O projektu

Medové snídaně

Propagace zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků, medu jako potraviny i medu jako léku. Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Nejedná se o prostou přednášku. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přibližuje dětem práci včelařů i práci včel.

Původní a stále platná témata Medových snídaní (historie včelařství, význam medu pro zdraví člověka, péče o včelstvo, ohrožení včelstev, opylování, vznik medu, praktické rady, jak postupovat při bodnutí včelou) jsou postupně obohacována a rozšiřována. V průběhu minulých ročníků tak přibyly pozoruhodnosti struktury včelstev, anatomické zvláštnosti včel, etologické zajímavosti a další. Stále většímu důrazu se těší otázky biodiverzity krajiny, podíl včel na opylování a jejich základní význam pro celý potravní řetězec, včetně produkce potravin na první pohled vzdálených, například mléka.

Od vzniku projektu v roce 2015 se do Medových snídaní organizovaných za přispění  Ministerstva zemědělství zapojilo na 500 škol a školek po celé České republice. Projekt je určen pro nejvyšší ročníky mateřských škol a 1. stupeň škol základních. Medové snídaně jsou pro zapojené subjekty zdarma a jsou hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství.

Průběh akce 

Přednáška trvá přibližně 30 minut (mateřské školy) a 45 minut (základní školy). Je určena nejstarším dětem z mateřských škol a žákům prvního stupně škol základních. Součástí přednášky jsou jednoduché, krátké interaktivní a pohybové hry poskytující dětem nutný odpočinek. Přednášky vedou zkušení lektoři, forma je vždy pružně adaptována konkrétním podmínkám, zejména věku a počtu dětí. Součástí přednášky, či spíše tematického pásma, je prezentace reálných pracovních nástrojů a ilustrace včelařských postupů při péči o včelstvo a získávání medu. Během přednášky, respektive před, či po ní je dětem podávána ochutnávková medová snídaně – chléb s máslem a medem.

Organizace

Konkrétní termín přednášky je stanoven dohodou organizátora se zapojenou vzdělávací institucí. Zařízení služeb Ministerstva zemědělství zajistí účast lektora, včetně jeho dopravy a dodávku medu. Vlastní příprava pokrmu, zajištění chleba a másla je v režii školy. Účast lektorů a med jsou pro zapojené školy zdarma. Maximální počet dětí na jednu přednášku je stanoven na 40. V případě většího zájmu je možno provést více přednáškových bloků.

Reference

„Dobrý den, děkujeme za hezky připravenou akci. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí. Včelař vypravoval poutavě, měl přednášku hezky připravenou. Dokázal udržet pozornost dětí po celou přednášku. Snídaně byla milá.“

  p. Hessová, 15. základní škola Plzeň

 

„Dobrý den, děkujeme za možnost zapojení se do projektu, pro děti to bylo velice zajímavé a paní učitelky byly také nadšené. ” 

p. Skácelová, MŠ Šumvald

 

„Dobrý den, projekt Medová snídaně se všem moc líbil, akce byla do posledního detailu dobře zorganizovaná. Posílám za naše děti MŠ a žáky ZŠ obrovský dík.“   

p. Sokolovská, ZŠ a MŠ Šaratice

Přihláška

Děkujeme vám za zájem o účast na projektu Medové snídaně v roce 2019

                           V roce 2019 bylo uskutečněno 180 přednáškových dnů ve 150 vzdělávacích zařízeních. Projektu se zúčastnilo bezmála 11 tisíc dětí.

 

 Přihláškový formulář Medových snídaní s Ministerstvem zemědělství 2020

Termín konání přednášek:
červen, září–listopad 2020.

Kapacita projektu:
150 škol. 

Přihlašování otevřeno do naplnění kapacity.

Po odeslání vyplněného formuláře se zobrazí potvrzení o jeho úspěšném přijetí. Všechny
přihlášené školy budou po uzavření přihlášek (v průběhu dubna a května
2020) organizátorem kontaktovány prostřednictvím e-mailu s informací, zda
byly vybrány. Vybrané školy budou dále kontaktovány za účelem jednání o
konkrétních termínech přednášek. 

Tento projekt podporuje

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1

www.eagri.cz
mze

Realizace projektu

Zařízení služeb MZe s.p.o.
Těšnov 65/17
Praha 1

www.zsmze.cz
zsmze

Kontakt

Jan Remišer

+ 420 773 743 411

jan.remiser@zsmze.cz