Pozvěte Medové snídaně
i do Vaší školy

O projektu

Medové snídaně

Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu a propagace kvalitních potravin – především medu. Celý program seznamuje děti s procesem vzniku medu, informuje o významu chovu včel pro zemědělství a biodiverzitu krajiny a také o včelařství jako o samostatném profesionálním oboru. Prezentaci zábavnou formou vedou profesionální lektoři s mnohaletými zkušenostmi. Od vzniku projektu v roce 2015 se do Medových snídaní zapojilo na 400 škol a školek po celé ČR. Projekt je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Medové snídaně jsou pro zapojené subjekty zdarma a jsou hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství ČR.

Průběh akce 

Přihlášenou instituci navštíví lektor, který děti provede zábavně naučným tematickým pásmem v délce trvání 30 – 35 minut pro MŠ a 40 – 45 minut pro ZŠ. Součástí prezentace jsou zpravidla pomůcky, které používají včelaři během péče o včelstvo a při stáčení medu. Celý blok je zakončen ochutnávkou medu s chlebem a máslem.

Organizace

Prezentační blok je pro zapojené subjekty zdarma včetně ochutnávky medu. Zúčastněné školy si na vlastní náklady zajišťují pouze chléb a máslo. Lektora, med a termín přednášky domlouvá organizátor ve spolupráci se zapojenou institucí. Doporučený počet dětí na jednu přednášku je max. 40. Po konzultaci s lektorem lze tento počet upravit.

Reference

„Dobrý den, děkujeme za hezky připravenou akci. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavostí. Včelař vypravoval poutavě, měl přednášku hezky připravenou. Dokázal udržet pozornost dětí po celou přednášku. Snídaně byla milá.“

  p. Hessová, 15. základní škola Plzeň

 

„Dobrý den, děkujeme za možnost zapojení se do projektu, pro děti to bylo velice zajímavé a paní učitelky byly také nadšené. ” 

p. Skácelová, MŠ Šumvald

 

„Dobrý den, projekt Medová snídaně se všem moc líbil, akce byla do posledního detailu dobře zorganizovaná. Posílám za naše děti MŠ a žáky ZŠ obrovský dík.“   

p. Sokolovská, ZŠ a MŠ Šaratice

Přihláška

Děkujeme Vám za zájem o účast na projektu Medové snídaně v roce 2019.

Přihlášky pro rok 2020 připravujeme.

                                                                                              Kapacita projektu: 150 škol (přihlášení otevřeno do naplnění kapacity).

Přednáška o včelách a medu, kterou povedou zkušení lektoři, bude trvat 1 vyučovací hodinu (ZŠ – jen pro 1. stupeň), 30 – 45 minut (MŠ).
Během (před/po) přednášce bude dětem připraven chléb s máslem, medem (příprava pokrmu je ve Vaší režii). Lektoři a med jsou pro zapojené subjekty ZDARMA.
Termín konání: červen – listopad 2020; o termínu konání Medové snídaně ve Vaší instituci Vás budeme informovat po uzávěrce přihlášek 

Tento projekt podporuje

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Praha 1

www.eagri.cz
mze

Realizace projektu

Zařízení služeb MZe s.p.o.
Těšnov 65/17
Praha 1

www.zsmze.cz
zsmze

Kontakt

Jan Remišer

+ 420 773 743 411

jan.remiser@zsmze.cz